Welkom bij KindOkee!

KindOkee

KindOkee is er voor alle kinderen die door hun gedrag-leer of ontwikkelingsproblemen extra zorg en begeleiding nodig hebben. Ik help u om uw eigen situatie helder te krijgen. Mijn uitgangspunt hierbij is, dat alles draait om het eigen inzicht en gevoel van mensen. Soms is inzicht op zich al genoeg om verandering teweeg te brengen. Ik ken geen aparte diagnostische en behandelfase.


Alle stappen neemt u vanaf het eerste contact samen met mij, met zonodig parallel lopend aan het traject onderzoek door derden, als blijkt dat het verkrijgen van een diagnose toegevoegde waarde heeft. Mijn principe is dat u handelt uit liefde voor uw kind en recht heeft op optimale betrokkenheid en zorgvuldigheid, zodat u vertrouwen kunt hebben in de wijze waarop uw hulpvraag beantwoord wordt.


Als denken verandert, verandert ook het gevoel. Voorwaarde is het samen eens te worden over de richting van de gewenste verandering, vormgegeven in het gedrag.

Hoe weet u nu of u bij KindOkee aan het goede adres bent?


Lees verder...

Omgaan met een kind wat bijzondere problemen heeft vereist specifieke kennis en vaardigheden. Binnen de gezinssituatie loopt u ondanks alle extra inspanningen tegen uw eigen onvermogen aan. U wilt er alles aan doen om uw kind te helpen, maar weet niet meer hoe. U heeft daarom in steeds toenemende mate behoefte aan ondersteuning. Ondersteuning van iemand die samen met u kijkt naar wat er nu precies aan de hand is. Waarom heeft uw kind het moeilijk, wat ligt er mogelijk aan ten grondslag, maar vooral vraagt u om oplossingsgerichte ondersteuning. Ik kijk samen met u naar de zwakke én naar de sterke kanten van uw kind en daar gaan we rekening mee houden bij het zoeken naar en inzetten van passende maatregelen die tot een oplossing leiden. Deze worden zo integraal mogelijk en altijd op maat afgestemd.


“Als denken verandert, verandert ook het gevoel”. Voorwaarde is het samen eens te worden over de richting van de gewenste verandering, vormgegeven in het gedrag. Een kind heeft door zijn problemen vaak meer negatieve verwachtingen dan positieve verwachtingen en raakt hierdoor in de bekende neerwaartse spiraal, waardoor zijn eigenwaarde negatief beïnvloed wordt. Er ontstaat een negatief zelfbeeld. U heeft te maken met een verdrietig kind, wat iedere dag weer strijd levert om binnen zijn grenzen optimaal te kunnen functioneren. U heeft een steeds toenemende behoefte aan extra ondersteuning om uw kind weer gelukkig te zien.
Samen leggen we de vinger op de zere plek, zodat duidelijk wordt of de problemen voortkomen uit een onvermogen, bijvoorbeeld een verstoorde psychologische functie, of dat bepaalde omgevingsfactoren van negatieve invloed zijn op het gedrag.


Voor de zwakke kanten worden nieuwe ingangen gezocht, die tot een oplossing leiden. De sterke kanten worden bewust ingezet ter compensatie. Hoofddoelstelling is, bereiken dat uw kind kan beantwoorden aan zijn eigen verwachtingen, zodat er geen teleurstelling meer is in zichzelf. Dat kan inhouden dat verwachtingen bijgesteld moeten worden van zowel u als uw kind. Dat kan betekenen dat er een nog niet onderkende stoornis gediagnosticeerd wordt, opvoedingspatronen en gedachten doorbroken dienen te worden, of dat er op school anders met uw kind moet worden omgegaan. Ik sluit op voorhand niets uit. Uitsluiten vindt gaandeweg het begeleidingstraject plaats. Samen met u en uw kind ga ik de uitdaging aan, met maar een doel:


Uw kind moet zich Okee kunnen voelen.